Een woning splitsen, waar moet je rekening mee houden?

By 25 november 2016Direct Zaken, Wonen
2383713_sAls je een bestaande woning als meerdere losse woningen wilt gaan verhuren of verkopen dan spreek je over het splitsen van de woning. Dit mag echter niet zomaar; hieronder staan de belangrijkste aandachtspunten beschreven.

Vormen van splitsen
Er wordt onderscheid gemaakt tussen bouwkundig splitsen en kadastraal splitsen. Wil je de woning opdelen in verschillende appartementen en deze gaan gaan verhuren dan volstaat een bouwkundige splitsing. Wil je de verschillende appartementen ook gaan verkopen dat moet deze naast bouwkundig, ook kadastraal gesplitst worden.

Bouwkundig splitsen
Voor het bouwkundig splitsen van een woning (in meerdere zelfstandige woningen) spreken we van bouwen en is een omgevingsvergunning nodig. Bij deze omgevingsvergunning dien je aan te tonen dat de nieuwe woningen voldoen aan het bouwbesluit en veilig en leefbaar zijn. Denk hierbij aan:

• Vluchtvoorzieningen
• Brandmeldmeldvoorzieningen
• Sanitair en badkamer per woning
• Brandscheidingen

Voor de brandscheidingen geldt dat tussen woningen altijd een scheiding moet liggen van 60 minuten wbdbo (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag). De vloer en het trappenhuis zal hier in de meeste gevallen op aangepast moeten worden.

Kadastraal splitsen
Zoals gezegd is er in het geval dat de nieuwe appartementen los verkocht gaan worden een kadastrale splitsing nodig. De gemeente Den Haag heeft er in 2011 voor gekozen om niet meer per wijk te bepalen of er wel of niet gesplitst mag worden maar om dit per aanvraag te bekijken. Deze aanpassing betekent dat er in de hele stad meer mogelijkheden voor kadastrale woningsplitsing (en dus verkoop) komen, mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan:

• bijdrage aan realisatie van een ongedeelde stad
• in stand houden voldoende woningen voor de lage (midden)inkomens
• geen woningen voor bijzondere doelgroepen, zoals senioren, gehandicapten en  grote gezinnen aan de goedkope huurvoorraad onttrekken
• geen bemoeilijking van (toekomstige) (gebieds)ontwikkelingen
Als de splitsingsvergunning is afgegeven moet een notaris de splitsing afronden. Pas als de notaris de splitsingsakte en de splitsingstekening heeft laten aantekenen in het kadaster, kunnen de appartementen afzonderlijk worden verkocht.

Bij het splitsen van een woning komt veel kijken; er zijn altijd vergunningen nodig en de kosten voor de bouwkundige aanpassingen kunnen flink oplopen. Deze investering kan je in veel gevallen echter wel terugverdienen; het verhuren of verkopen van meerdere appartementen levert vaak meer op dan het verhuren of verkopen van de woning als één geheel. Goed onderzoek en een gedegen voorbereiding is hierbij essentieel.

De Verbouwwinkel helpt u hier graag bij! Zie www.deverbouwwinkel.nl voor meer informatie, of bel 085 – 876 95 26.

Stuur ons een WhatsApp: 06-549 56 513

Leave a Reply