Het belang van een meerjaren onderhoudsplan voor VVE’s

Bron: Pixabay (jarmoluk)

Met een meerjaren onderhoudsplan (MOP) krijg je snel en eenvoudig inzicht in de huidige bouwkundige staat van een pand en het te verwachten onderhoud voor de komende jaren. In een MOP wordt onderscheid gemaakt in verschillende type onderhoud; achterstallig onderhoud dat zo spoedig mogelijk dient te worden aangepakt, kortere termijn onderhoud zoals schilderwerk en langere termijn onderhoud zoals het vervangen van de dakbedekking.

In een MOP wordt weergegeven wat het te verwachten onderhoud voor de komende 15 tot 20 jaar is. Doordat hier ook de verwachte kosten erbij staan kan hier vroegtijdig budget voor worden gereserveerd. Op de lange termijn scheelt goed onderhoud geld. Het is dus, zeker voor een VVE, van belang om een goed plan te hebben.

Nieuwe wetgeving vanaf 1 januari 2018

Begin dit jaar is de nieuwe Wet Verbetering functioneren Vereniging van Eigenaars in werking gesteld waarin is vastgelegd dat elke VVE jaarlijks een bedrag moet reserveren voor het onderhoud van het pand. De hoogte van dit te sparen bedrag is vastgesteld aan de hand van een MOP. Heeft een VVE geen MOP opgesteld dan moeten ze jaarlijks minimaal 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw reserveren.

Leningen en subsidies

Het is voor VVE’s mogelijk om leningen te krijgen voor het onderhoud. Zo zijn er bijvoorbeeld het Nationaal Energiebespaarfonds en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Ook stelt de overheid subsidies beschikbaar voor energiebesparende maatregelen. Het gereserveerde bedrag hiervoor is afgelopen april verhoogd van €6 miljoen naar €12 miljoen. Behalve de maatregelen zelf valt ook energieadvies en eventuele procesbegeleiding binnen deze subsidie regeling.

Verplichting tot onderhoud

De gemeente heeft de mogelijkheid om een VVE te verplichten om te vergaderen en het onderhoud aan te pakken. Ons advies is, ook daarom, om tijdig een goed MOP op te laten stellen en te zorgen voor goed onderhoud van uw gebouw!

Als u hulp nodig heeft met het uitwerken en concreet maken van uw plannen, dan helpt de Verbouwwinkel u graag verder. Heeft u vragen of wilt u weten hoe wij u van dienst kunnen zijn? Neem dan vrijblijvend contact op met de adviseurs van De Verbouwwinkel op 085-8769526 of kijk op www.deverbouwwinkel.nl.

Stuur ons een WhatsApp: 06-549 56 513

Leave a Reply