huis slopen

Is het toegestaan om zomaar een deel van je woning of pand te slopen? Kortweg is het antwoord “nee, dit mag niet”. Voor slopen zijn namelijk enkele regels en voorwaarden die bepalen of dit mag zonder vergunning of melding.

Slopen zonder vergunning

Slopen zonder een vergunning of melding mag alleen in het geval dat het totale sloopafval minder is dan 10m3 en als er geen asbest aanwezig is dat verwijdert moet worden. Dit betekent niet dat er in dat geval geen andere vergunning is die verplicht kan zijn. Als er bijvoorbeeld een deel van een gevel aan de straat gesloopt wordt zal hier een vergunning voor een gevelwijziging nodig zijn. Of als je een constructieve wand gaat doorbreken dan is een vergunning voor een constructieve wijziging verplicht.

Slopen met meldingsplicht

Ga je meer dan 10m3 slopen of asbest verwijderen is het verplicht om dit te melden. Dit melden gebeurt online via www.omgevingsloket.nl. Je moet hierbij onder meer aangeven wat er gesloopt wordt en hoe dit gebeurt. In sommige gevallen kan er ook om een sloopveiligheidsplan worden gevraagd. Als het asbest betreft zal je altijd een asbestinventarisatierapport moeten indienen, opgesteld door een gecertificeerd bureau.

Een melding moet 4 weken voordat je gaat starten met de sloop worden ingediend.

Slopen met vergunningsplicht

Slopen waarbij een vergunning verplicht is komt in 3 situaties voor. Als eerste is een vergunning verplicht als het een monument betreft. Een tweede mogelijkheid is als het pand zich in een beschermd stads- of dorpsgezicht bevindt. Een laatste mogelijkheid is als de sloop in strijd is met het bestemmingsplan. Het grote verschil tussen een sloopmelding en een sloopvergunning is de aanvraagprocedure en de doorlooptijd hiervan. Het slopen mag in dit geval pas beginnen als de vergunning binnen is. In de meeste gevallen is de termijn die de gemeente heeft 8 weken, welke eenmalig met 6 weken verlengt mag worden.

De Verbouwwinkel kan u helpen met het begeleiden en voorbereiden van uw verbouw- en sloopplannen. Heeft u vragen of wilt u weten hoe wij u van dienst kunnen zijn? Neem dan vrijblijvend contact op met de adviseurs van De Verbouwwinkel op 085-8769526.

Stuur ons een WhatsApp: 06-549 56 513

Leave a Reply