Vergunning voor onze verbouwing, waar moet ik rekening mee houden?

Het is een een veelgehoorde vraag bij verbouwingen. Hoe lang dit duurt hangt af van je plannen. De gemeente moet deze goed kunnen beoordelen, dus hoe uitgebreider het plan, hoe meer tijd ze hier voor nodig hebben. Om dit overzichtelijk te houden maakt de gemeente Den Haag onderscheid tussen 3 type verbouwingen.

Kleine verbouwing

Dit zijn vergunningen voor eenvoudige aanpassingen. Denk hierbij aan een doorbraak in een dragende wand, een rolluik of zonnepanelen. Heft betreft verbouwingen die niet hoeven te worden bekeken door de welstand en aan minder criteria getoetst hoeven te worden waardoor deze vergunningen in veel gevallen in 5 werkdagen verleend worden.

Reguliere verbouwing

Een reguliere verbouwing is al een stuk uitgebreider. Denk hierbij aan een aanbouw aan de straatzijde of een dakopbouw. Hier staat een termijn van 8 weken voor, welke door de gemeente éénmaal met 6 weken mag worden verlengt. De looptijd start op het moment dat de gemeente de aanvraag heeft ontvangen. Als bij de beoordeling blijkt dat de aanvraag nog niet volledig is dan vraagt de gemeente om een aanvulling. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er meer tekenwerk of wellicht een berekening nodig is. Op dit moment stopt de looptijd en gaat deze pas weer lopen als de aanvullende gegevens zijn ingediend.

Uitgebreide verbouwing

Voor een uitgebreide verbouwing geldt een termijn van 26 weken en ook deze mag éénmalig met 6 weken worden verlengd. Dit betreft verbouwingen waarbij er op meer onderdelen moet worden beoordeeld, zoals; aanpassingen aan monumenten of wijzigingen in een bestemmingsplan.

Voor alle vergunningen geldt dat de doorlooptijd een stuk korter is als de aangeleverde stukken het bouwplan duidelijk en compleet laten zien. De verbouwwinkel heeft veel ervaring met het opstellen van deze benodigde stukken en helpt u hier graag bij!

Stuur ons een WhatsApp: 06-549 56 513

Leave a Reply