Waarom is een officiële oplevering van een verbouwing belangrijk?

Na een verbouwing of onderhoud aan uw woning is een officieel oplevermoment van groot belang! De oplevering van een verbouwing moet binnen de overeengekomen bouwtijd plaatsvinden. De bouwtijd voor de werkzaamheden moet daarom ook altijd in het contract vermeld staan.

De oplevering is het moment waarop volgens de aannemer de verbouwing klaar is en u als opdrachtgever het geleverde werk accepteert, met de daarbij behorende garanties. Alle gebreken in het uitgevoerde en eventuele tekortkomingen moeten in het opleverrapport worden vermeld. De aannemer stelt het opleverrapport op dat u samen ondertekent.

Let goed op eventuele beschadigingen of zaken die ontbreken, ook die moeten natuurlijk in het rapport genoemd worden. Wanneer u deze meldt nadat de oplevering heeft plaatsgevonden, kan de aannemer beweren dat u deze zelf veroorzaakt heeft. Misschien loopt u tegen zaken aan waar u het niet mee eens bent, laat ook deze punten opnemen in het opleverrapport, dan heeft u ze in ieder geval tijdig gemeld.

Als u akkoord gaat met de oplevering, dan accepteert u de verbouwing zoals die op dat moment aan u is opgeleverd (overgedragen). Wanneer u gebreken over het hoofd ziet of garantievoorwaarden niet goed geregeld zijn, dan accepteert u ook deze bij de oplevering.

Technische onvolkomenheden zijn voor u misschien niet zo gemakkelijk te herkennen. Het is daarom verstandig bij oplevering een onafhankelijke bouwkundige mee te nemen. U zult merken bij oplevering dat ook de aannemer de klachten of opmerkingen van een onafhankelijke bouwkundige serieus zal nemen.

Wij kunnen u helpen met de oplevering van uw nieuwbouw, verbouw en of onderhoudswerken. De kosten zijn laagdrempelig en onze tools zijn helder, transparant en snel in uw bezit.

Heeft u vragen of wilt u weten hoe wij u van dienst kunnen zijn met het realiseren van uw aanbouw? Neem dan vrijblijvend contact op met de adviseur van De Verbouwwinkel op 085-8769526

Stuur ons een WhatsApp: 06-549 56 513

Leave a Reply