Wat is het bouwbesluit? De Verbouwwinkel legt het uit

Verbouwwinkel bouwtekeningWat is het bouwbesluit?
Als je gaat bouwen of verbouwen dan zal je architecten en adviseurs het vaak horen hebben over het bouwbesluit. Het bouwbesluit is hét boekwerk voor de bouw en bevat voorschriften waar alle bouwwerken aan moeten voldoen. Dit zijn voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. De eerste versie van het bouwbesluit stamt uit 1992. Hierdoor werden alle technische bouwvoorschriften in heel Nederland gelijk. Hierna zijn nog 2 grote updates uitgegeven; in 2003 en in 2012. In de laatste update zijn ook regels omtrent het gebruik van gebouwen en omtrent het slopen van bouwwerken toegevoegd.
Het bouwbesluit is zoals gezegd een boekwerk maar wordt tegenwoordig vooral online geraadpleegd. Dit is voor iedereen toegankelijk via www.bouwbesluitonline.nl. Hierin is te zien dat het bouwbesluit is opgebouwd uit een aantal hoofdstukken:
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

In dit hoofdstuk staan enkele algemene regels, normen en procedures. Ook wordt hierin de betekenis van enkele belangrijke begrippen toegelicht die in de overige hoofdstukken worden gebruikt.

Hoofdstuk 2. Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid
Dit hoofdstuk gaat over de veiligheid van gebouwen. Hierbij is onder andere te denken aan vluchtroutes en brandveiligheid maar ook aan het gebruik van trappen en afscheidingen.
Hoofdstuk 3. Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van gezondheid

Hoofdstuk 3 gaat over de gezondheid in gebouwen en hierin staan zaken zoals de aanvoer van verse lucht, de afvoer van rookgassen en de regels omtrent zonlicht.

Hoofdstuk 4. Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid

Hierin staan de regels die zorgen voor bruikbare ruimtes. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de minimale afmetingen van badkamers en toiletruimtes en aan de breedte van gangen en deuren.

Hoofdstuk 5. Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid en milieu, nieuwbouw

In dit hoofdstuk over energiezuinigheid en milieu staan de eisen met betrekking tot luchtdichtheid, isolatie, energie- en milieuprestatie.

Hoofdstuk 6. Voorschriften inzake installaties
Het laatste hoofdstuk met bouwvoorschriften gaat over de installaties van gebouwen. Bijvoorbeeld verlichting, gas, water en brandveiligheidsinstallaties.
Hoofdstuk 7. Voorschriften inzake het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen

Het belangrijkste onderdeel van hoofdstuk 7 is het brandveilig gebruik van gebouwen. Hierin staan bijvoorbeeld regels over mogelijkheden tot vluchten bij brand, zoals dat de vluchtwegen altijd vrij van obstakels moeten zijn.

Hoofdstuk 8. Bouw- en sloopwerkzaamheden
In hoofdstuk 8 staan de voorschriften bedoeld voor het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden.

Naast deze indeling in 8 hoofdstukken is er een uitgebreide onderverdeling per hoofdstuk en wordt er vaak ook nog onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw en bestaande bouw. Als u hulp nodig heeft met het uitwerken en concreet maken van uw plannen, conform het bouwbesluit dan helpt de Verbouwwinkel u graag verder. Zie www.deverbouwwinkel.nl voor meer informatie, of bel 085 – 876 95 26.

Stuur ons een WhatsApp: 06-549 56 513

One Comment

Leave a Reply